OM OSS

Grunnlegger av Myrvollen Transport startet allerede i 1980 som sjåfør og startet i 1988 sitt eget firma. Myrvollen Transport kjørte frem til år 2000 langtransport, og videreutviklet dette til tre kranbiler med hengere.

I dag har Myrvollen over 35 års erfaring. Dette gjenspeiler en transportør som kan utføre mange ulike oppdrag som transport av båt, glass, farlig gods, spesialgods og mye mer. Myrvollen sin store spesialitet er heising av glass på alt fra bolighus til store fasader på industribygg, med tre ulike vakuum løfteåk som kan ta ruter på opptil 500 kg.

Med kranløft kan det tilbys montering, flytting og plassering av ting, på avstander opp til 32,6 meter, som montering av glass, takstoler, transformatorer og plassering av båter. De fleste oppdrag utføres på Østlandet, men det kjøres ofte på Sørlandet, Vestlandet og nordover mot Lillehammer.